J L
Ԃz ̍i͔̔”\ł

2004
LoXɖ
130 x 97 cm@i60j
2004N 2@u̕ϖevW / Qnߑp
2004N 4@ul]̌vW / pwp
Yuka Ohtani Works No.48 / Red Memories